Record details

Name
    Štěpán, Václav
Author of Article
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze