Record details

Name
    Štěpančíková, Petra
Author of Monograph
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
Author of Article
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    Active tectonic research within the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault
    Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
    Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Active tectonics within Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif)
    Constraining long-term denudation and faulting history in intraplate regions by multisystem thermochronology: An example of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, Central Europe)
    Detailed morphotectonic map on example of the NE part of the Rychlebské hory (Mts) (Lower Silesian, Czech Republic)
    An exceptionally long paleoseismic record of a slow-moving fault: The Alhama de Murcia fault (Eastern Betic shear zone, Spain)
    Geodynamic research within the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault zone
    Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu
    Geomorfologické výzkumy Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Hydro-geological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Imaging the Mariánské Lázně Fault (Czech Republic) by 3-D ground-penetrating radar and electric resistivity tomography
    Intrasudetic Basin (Czech Republic) - Complex regional geodynamical study
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts and their tectonic setting (Czech Republic)
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Karst Phenomena in the Rychlebské Mts. (Czech Republic) and their tectonic setting
    Late Quaternary Activity of the Sudetic Marginal Fault in the Czech Republic: A signal of Ice Loading?
    Monitoring of recent tectonic micro-deformation in the Rychlebské hory Mts
    The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
    Monitoring of tectonic micro-displacements in the cave systems along the Czech part of the Sudetic Marginal Fault
    Morfotektonické charakteristiky sv. okrajového svahu Rychlebských hor v zóně okrajového sudetského zlomu
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morphological expressions of the Hronov-Poříčí Fault zone (West Sudeten) and geophysical indications of individual faults
    Morphostructual evolution of the relief of the Rychlebské Mountains (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present day tectonic movements
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
    Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Primeras evidencias de paleoterremotos en la falla de Carboneras: estudio paleosismológico en el segmento de La Serrata. First evidence of paleoearthquakes in Carboneras Fault: A Paleoseismological study in La Serrata
    Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu
    A prominent morphotectonic feature of Central Europe
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
    Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Seismic Triggering of Large Prehistoric Rockslides: Pro and Con Case Studies
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts (Czech Republic)
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selected geomorphological methods assessing neotectonic evolution of the seismoactive Hronov-Poříčí Fault Zone
    Skalní sesuvy a skalní laviny v centrálním Ťan Šanu
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
    Stress analysis of the brittle structure in Žulová region
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies
    Tectonic hazard and paleoseismological research within the Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tectonic pattern and neotectonic activity of the Hronov-Poříčí Furrow (West Sudeten, NE Bohemian Massif)
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské hory Mts
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terrace system of the middle and lower Sázava River
    Trenching survey on the South-Eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, Intraplate Region of Central Europe)
    Trenching survey on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, intraplate region of central Europe)
    Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor
    Vybrané metody morfostrukturní analýzy
    Vybrané metody morfostrukturní analýzy
    Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled
    Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor