Record details

Name
    Štelcl, Jindřich, 1956-
Author of Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Advances in cave aerosol research
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    K obrazovaniju sovremennych karbonatnych natekov
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K problematike konglomeratov srednemoravskogo i severomoravskogo paleozoja
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Straw stalactites from building constructions
    Vklad v poznanije chloritov brnenskogo massiva