Record details

Name
    Štohl, Jaroslav
Author of Article
    Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie