Record details

Name
    Šura, Jiří
Author of Article
    Ložisko Křižanovice
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)