Record details

Name
    Švancara, Jan
Author of Monograph
    Enhancements of seismic detection capabilities resulting from the bilateral cooperation of the NDCs of Austria and the Czech Republic
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
    SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
Author of Article
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical images of the Western Eger rift earthquake swarm region: structural implications based on regional and high resolution data analysis.
    Geophysics in the region of the project: gravimetry
    Gravimetrická mapa České republiky
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity activities in West Bohemia in 1992
    Gravity activities in West Bohemia in 1993
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 seismic experiment region
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb basin, western Bohemia
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Lösung der umgekehrten Aufgabe in der angew andten Gravimetrie
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    New local seismological network in southern Bohemia
    New Local Seismological Network in Southern Bohemia
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - Event recorded by broad-band stations operated by IPE
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hruby Jesenik Mts.
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
    Solution of the 1.2/2-D Inverse Gravity Problem Using Different Nonlinear Iterative Formulas
    Tíhové minimum v Chebské pánvi u Žírovic a jeho geologické interpretace
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite - allanite I-type granite.
    Žulová Batholith: A Post-Orogenic, Fractionated Ilmenite-Allanite I-Type Granite