Record details

Name
    Švecová, Milada
Author of Monograph
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Research of activating forms of teaching in educative background of schools
Author of Article
    Didaktiky přírodovědných oborů
    Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
    Problem-based tasks and possibility taking advantage of differences of similar minerals
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů