Record details

Name
    Žáčková, Eliška
Author of Monograph
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Tektonická mapa 1:25 000 listu Žacléř 03-422
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Author of Article
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, notrhern Bohemian Massif)
    Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonose-Jizera Massif: implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif
    Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonoše-Jizera Massif - implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Early Carboniferous blueschist-facies metamorphism in metapelites of the Krkonoše-Jizera Complex (northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
    Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
    Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Fan-Like Structure in Central Part of the Snieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Fragment of an Early Cambrian oceanic crust incorporated in the Variscan Orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    High Pressure and Low Temperature Metamorphism along the North-Eastern Margin of the Bohemian Massif
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif
    The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Textural Relations and Mineral Compositions of Retrogressed Low-Grade, High-Pressure Metabasites and Phyllites around Krkonoše Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum