Record details

Name
    Žák, Karel
Author of Monograph
    16th International Congress of Speleology : Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013 : excursion guide. B5CZ, Bohemian Karst
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Feasibility of karst hydrogeological research in the Loferer Schacht area, Loferer Steinberge, Austria
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    International Union for Quaternary Research, Commission for the study of Holocene, Bohemian Field Conference, September 10-12, 2000, Prague, Excursion Guidebook
    Jeskyně
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
    Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
Author of Article
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry. Přikryl R., Svobodová J., Žák K., Hradil D
    Anthropogenic origin of salt efflorescences on sandstone sculptures (Charles bridge, Prague, Czech Republic) ? mineralogical and stable isotope geochemistry evidence
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
    Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
    Bitumen in the Late Variscan hydrothermal vine-type uranium deposit of Příbram
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbram, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    The calcareous speleothems in the pseudokarst Jaskinia Slowianska-Drwali cave, Beskid Niski Mts., Poland
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Changes in Mercury Deposition in a Mining and Smelting Region as Recorded in Tree Rings
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Coarsely crystalline cryogenic cave carbonate - a new archive to estimate the Last Glacial minimum permafrost depth in Central Europe
    A complex study of the Holštjnská cave deposit (Moravian Karst, Czech Republic)
    Cryogenic carbonate precipitation in caves: Jaskyňa Studného Vetra Cave (Low Tatras, Slovakia) case study
    Cryogenic carbonates in cave environments: A review
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: Age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
    Cryogenic Cave Pearls In the Periglacial Zones of Ice Caves
    Cryogenic formation of carbonate in caves - a review
    Český kras : (K 112 87)
    Dated speleothems of the non-karst caves in the Polish Flysch Carpathians and their relations to climatic changes during the Late Glacial-Holocene
    Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Dynamics of sulphate oxygen isotopes in a spruce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence of oxidation of the Kupferschiefer in the Lubin-Sieroszowice deposit, Poland: implications for Cu-Ag, and Au-Pt-Pd mineralisation
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study.
    Evolution of hot-spring travertine accumulation in Karlovy Vary/Carlsbad (Czech Republic) and its significance for the evolution of Teplá valley and Ohře/Eger rift
    Find of flora in Tertiary sediments near Karlštejn
    Floodplain sediments of the 2002 catastrophic flood at the Vltava (Moldau) River and its tributaries: mineralogy, chemical composition, and post-sedimentary evolution
    Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemical investigations of stratabound Gunga barite deposit of Khuzdar (Balochistan), Pakistan
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry and petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Pluton
    Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
    Geochemistry of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic: implications for 14C dating
    Geochemistry of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic: implications for 14C dating
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Geologický a karsologický popis jeskyně Na Javorce
    Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary)
    The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik
    Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopy síry v sulfidech a sulfátech
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Late Glacial and Holocene climatic record in a stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene sedimentation under sandstone rock shelters of northern Bohemia (Czech Republic)
    Lithium and magnetism isotopes in sediments of the Ries area: constraints on the sources of moldavite tektites
    Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
    Mineralogia i wiek nacieków z jaskiń beskidzkich
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Moldavite aus dem westlichen und nördlichen teil Böhmens
    Morfologija, sostav, vozrast i priroda karbonatnychsferolitov iz peščer Zapadnogo Urala
    Morphology, composition, age and origin of carbonate spherulites from caves of Western Urals
    Multiple fluid sources/pathways and severe thermal gradients during formation of the Jílové orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Multiple sources of Au-mineralization: the Jílové district, Bohemian Massif, Czech Republic
    Multiple sources of metals for Mineralizations in lower cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
    Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
    Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
    Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.
    Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
    Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
    New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
    New localities of coarsely crystalline cryogenic cave carbonates in Slovakia
    New opinions on the formation of hemispheres from the Stratenská Cave
    Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Oxidation of the Kupferschiefer in the Lubin-Sieroszowice deposit, SW Poland: Evidence from petrographic and geochemical studies
    Oxygen isotope climatic record in a carbonate flowstone layer from a Medieval undergriund mine in the Kutná Hora ore district
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Palaeoenvironments and palaeoceanography changes across the Jurassic/Cretaceous boundary in the Arctic realm: case study of the Nordvik section (north Siberia, Russia)
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts., Poland
    Preliminary results of the study of toxic elements in soils and crop plants in areas of Ni-Mo black shale-hosted deposits (Zunyi region, south China)
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
    The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Sedimentary archives opened in the Holštejnsá Cave, Moravian Karst (Czech Republic)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Silver-lead-zinc veins: A descriptive model
    Splaveninový režim Berounky
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stop 4, Karlovy Vary
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Sulfur in the tree rings in Central Europe: A negative d34S shift relative to regional pollution sources
    Sulfur in tree rings in Central Europe: A negative delta 34S shift relative to regional pollution sources
    Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system
    Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Unusual types of secondary calcite from the Scarisoara Ice Cave, Bihor Mts., Romania
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Záhadné kalcity, Výlet do doby ledové
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech