Record details

Name
    Žůrek, P.
Author of Monograph
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
    Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05
Author of Article
    Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
    Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
    Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Utilization of old mine workings in the Czech Republic
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013