Record details

Name
    Žigová, Anna
Author of Monograph
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Author of Article
    Akce České pedologické společnosti
    The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republik), 7 Years of Systematic Study
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
    Clay minerals in soil formed on limestones in the Southwest part of Prague, Czech Republic
    Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests
    Cycles of pedogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
    Dětaň
    Development of soils on paragneiss and granite in the southeastern part of Bohemia
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Dobšín, Knobloch-Skálova jeskyně. Pedologický posudek
    Environmental Record in Soils on Loess in Northern Moravia, Czech Republic
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Factors Affecting the Trace Element Distribution in a Soil Developed on Granite Bedrock in Central Bohemia (Czech Republic)
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst): the role of clay minerals
    Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Humic acids quality of Cambisols developed on gneiss and amphibolite
    Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic)
    Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
    Impact of Soil Micromorphology on Stability of Soil Structure and Soil Hydraulic Properties
    Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
    Impact of varying micromorphology on water flow and solute transport
    Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
    Influence of acidic deposition on the characteristics of soil in nature state reserve "Voděradské bučiny" from the point of view of trace elements content
    Konference České pedologické společnosti v Milovech
    Lead isotopic signatures of saprotrophic macrofungi of various origins: Tracing for lead sources and possible applications in geomycology
    Micromorphological study of soil porous system affected by organisms and its impact on soil hydraulic properties
    Mineral composition of Rendzic Leptosols in protected areas of the Czech Republic
    Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    On the possible role of macrofungi in the biogeochemical fate of ofuranium in polluted forest soils
    Pedogenesis of a poly-cultural Archaeological Site in the Bohemian Karst (Czech republic)
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Pedologické dny 1998
    Pedologické dny 2000
    Pedologické dny
    Počáteční stadium pedogeneze na terasových svazích. Initial stage of pedogenesis on terraced slopes
    Pro pedologa je čtení slovníku skličující
    Prostor pod širým nebem
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdy městské části Praha 6
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Rozšírenie šedozemí na území Českej republiky
    Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic properties of agricultural soils
    Seasonal variability of soil aggregate stability
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil development on spongilitic marlstones in natural and human impacted systems at selected localities of Prague (Czech Republic)
    Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion
    Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
    Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties
    Sources and fluxes of selected microelements in a Central Bohemian forest ecosystem with granitic bedrock
    Stop Fri/3:Dětaň
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Temporal variability of selected chemical and physical propertires of topsoil of three soil types
    Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types
    Utilization of Some Principles of Soil Monitoring for Evaulation of Holocene Development of Soil Cover in Protected Landscape Areas
    V. V. Dokučajev - zakladatel genetické pedologie
    Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
Editor of Monograph
    10. pedologické dny 2004 na téma Pedodiverzita. Průvodce exkurzí
Other author
Article
   Stálice