Record details

Name
    Živor, Roman
Author of Monograph
    Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
    Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
    Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
    Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Author of Article
    Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of the laboratory tests of rock samples from KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Coarsely crystalline cryogenic cave carbonate - a new archive to estimate the Last Glacial minimum permafrost depth in Central Europe
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues
    Comparison of the elastic properties of the Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
    Contribution of the deformation behaviour of rocks during Rheological loading
    Convergence Measurement on the Mine Mayrau
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    The Effect of Mining Activity on the Occurrence of Mining Tremors in the Safety Shaft Pillar of the Kladno-Mayrau Coal Mine
    The Effect of Mining Activity on the Surface in the Safety Shaft Pillar Area of Mayrau Mine
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Fizičeskije i mechaničeskije svojstva porod SG-3 v zavisimosti ot glubiny
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
    Influence of Structure and Cracks Distribution on P-wave Velocity anisotropy in rocks - laboratory and field study
    Jizerské hory Mountains - geology and morphology
    Kladenský revír
    Kladno District
    Laboratory apparatus to measure porous material permeability
    Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
    Mining and Geologic Circumstances in the Mayrau Mine
    Mining Tremors Activity in the Area of the Mine Kladno II-Mayrau after Ending of Mining
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
    Physical and mechanical properties changes of rocks of SG-3 in function of depth
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
    Sravnenije fizičeskich i mechaničeskich svojstv obzazcov porod iz razreza Kol'skoj sverchglubokoj skvažiny i ich gomologov s poverchnosti
    Study of influence of scaling factor on seimic velocity anisotropy
    Study of the Physical and Mechanical Properties of Selected Rocks from the Kola Superdeep Borehole
    Tensometric measurements for static securing of historical buildings
    Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
    Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Velocity dispersion in fractured rocks in a wide frequency range
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
Editor of Monograph
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics