Record details

Name
    Životní prostředí pro XXI. století (2. : 1992 : Brno, Česko)
Conference for Article
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zpracování stavebních odpadů