Record details

Name
    22. výroční konference FG sekce ČGS (14.02.2005-15.02.2005 : Brno, Česká republika)
Conference for Article
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).