Record details

Name
    Adamová, Marie, 1943-
Author of Article
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness