Record details

Name
    Adamus, Břetislav
Author of Article
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Geologická fotodokumentace lomových stěn
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Stříbro a jeho minerály
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků