Record details

Name
    Aichler, Jaroslav
Author of Monograph
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geochemical and reconnaissance points maps 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, 11 sheet
    Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
    Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Heavy mineral concentrates map 2, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Informační Portál geohazardů
    Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    Portál státní geologické služby
    Set of geochemical maps ZN-50
    Stream sediment geochemical map 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89A
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89G
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90A
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90B
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90G
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-90V
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101A
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101B
    Synoptic map of prospecting results 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-101G
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Author of Article
    Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
    Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
    Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
    Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
    Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic fabric in granitoid plutons emplaced during Variscan orogeny and timing of their intrusions: Eastern Variscan front
    Magnetic fabric in granitoid plutons of the Jeseníky Mts. and timing of their intrusion
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The magnetic fabric in the Žulová pluton and its tectonic implications
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
    Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
    Popularizace geologie na českém internetu
    The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
    Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Vize portálu české geologie
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina