Record details

Name
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
Author of Article
    75th Anniversary of Professor Zdeněk Pouba
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Gold mineralization in black shales near Suchá Rudná
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Laudatio for Gerhard Tischendorf
    Laudatio for Gunnar Kautsky
    Laudatio for Miroslav Štemprok
    Laudation for Jan Kutina
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Mirko Vaněček
    Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    National report of the Czech Republic
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Report of the Secretary General on the activity of IAGOD for the period 1992-1994
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    The role of metamorphic processes in the genesis of gold mineralization: data from the fluid inclusion study in the Bohemian Massif
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Symposium Bicentennial gold '88
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Vize portálu české geologie
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkumy ložisek zlata u Suché Rudné
    Za černými břidlicemi napříč Marokem
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná