Record details

Name
    Andráš, Peter
Author of Article
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit
    Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
    Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Thermodynamical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts.
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.