Record details

Name
    Andrzej T. Jankowski
Editor of Monograph
    Geo-Sympozjum Mlodych Badaczy Silesia 2008 - Nowe trendy w Naukach o Ziemi