Record details

Name
    Anger, Ladislav
Author of Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
Author of Article
    Application of conductive rubber layer for pressure measurement
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Deposition of liht ash mixes in mined spaces
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Hydrogeological and geotechnical changes in Sokolov basin caused by coal mining
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    New soil pressure transducer applied in geomechanics
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Using miniature tactile sensor in geomechanics
    Using of conductive rubber by construction of pressure transducer in geomechanics
    Using of conductive rubber in transducer for pressure distribution measurement
    Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers
    Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers