Record details

Name
    Antal, Boris
Author of Article
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Stanín z ložiska Slovinky
    Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky