Record details

Name
    Apl, Jan
Author of Article
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Minerály sillimanitové skupiny
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic