Record details

Name
    Árva-Sós, E.
Author of Article
    Geochemicaly anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
    Hora Říp: chemické a minerální složení
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints