Record details

Name
    Bárta, Jaroslav
Author of Monograph
    Březno - tunel
    Dálnice D8, OB 202
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
    Nábřeží Edwarda Beneše - oprava pobřežní zdi a silniční rampy
    Prosek - Residence. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
Author of Article
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Experimental Seismic Measurements with the Applications of a Vibrator
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Possibilities of Application of Geophysical Methods in the Investigations Performed for the Line Structures
    Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
    Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
    Současný stav užité geofyziky v České republice