Record details

Name
    Böhm, Vavrinec
Author of Article
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Poznámky k riešeniu ochrany podzemných vôd
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Rayonierung der Grundwässer im Flussgebiet des Hron nach der Stufe ihrer Agressivität