Record details

Name
    Bůžek, Č.
Author of Article
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Tertiary of the Bohemian Massif