Record details

Name
    Bůžek, Čestmír, 1933-
Author of Article
    1.panevropská paleobotanická konference
    Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
    An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
    Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
    Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Fossil fruits of Pteleaecarpum Weyland - Tiliaceous not Sapindaceous
    Fruits of "Pterocarpus" tertiarus Weyland from the North-Bohemian basin, Czechoslovakia
    Fruits of Trapella from the Pannonian s.l. (Upper Pliocene) of NE Hungary
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
    A new Early Miocene Mahonia Nutt. (Berberidaceae) of Europe
    New late Neogene floras of southern Slovakia (Pinciná and Hajnáčka)
    Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Paleontologie
    Sapindaceous affinities of the Pteleaecarpum fruits from the Tertiary of Eurasia and North America
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei