Record details

Name
    Bůzek, František
Author of Monograph
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Nitrate pollution of a water resource- 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany using 15N and 18O isotopes
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Author of Article
    13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Güvercinkayasi site, Turkey
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    Adsorption behavior of arsenic relating to different natural solids: Soils, stream sediments and peats
    AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007
    Application of two-component model of drainage discharge to nitrate contamination
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystems Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    C and N stable isotopes in a set of 17 skeletons from the Vedrovice cemetery
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carbon isotopic fractionation in acidified forest soils of the Czech Republic
    Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic)
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs and forest soils: environmental implications
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs and forest soils: environmental implications
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    A comparative study of the response of two peat bogs to predicted climate change
    Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site
    d13C, d15N, and d34S ratio profiles in bulk Sphagnum peat
    delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones
    Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Dynamics of methane fluxes from two peat bogs in the Ore Mountains, Czech Republic
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios
    Effect of manipulation of environmental and chemical parameters of peat monoliths on ?13C values
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Geochemical and stable carbon isotopic composition of coal-related gases from the SW Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Geochemistry of coal bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Groundwater Resident Time in the Different Rocks and Nitrate Contamination in Area with Extensive Agriculture
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands
    Isotope dynamics of sulfate oxygen in forest catchments differing 10 times in pollution inputs
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopic and geochemical evidence of gas producing microbial ecosystems in coal seams and gobs in the SW Upper Silesian basin, Czechia
    Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Mobilization of arsenic from acid deposition - The Elbe River catchment, Czech Republic
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrate tracing in tile drainage using 15N and 18O data
    Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
    Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
    Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect
    Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
    A rapid procedure for preparing Oxigen-18 determination in water samples
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies
    The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: Fluxes of CO2 and methane
    The response of two peat bogs to predicted warming and drying
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer
    Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    Stable C, N Isotopes in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko.
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur in tree rings in Central Europe: A negative delta 34S shift relative to regional pollution sources
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotope evidence for changing input of continental and marine aerosols in a 60,000-year sediment core from Lake Tulane, central Florida, USA
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
    Sulfur isotopes in the study of stone monument conservation
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Temperature programmed desorption of coal gases - Chemical and carbon isotope composition
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository
    Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
    Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O