Record details

Name
    Babůrek, Jiří
Author of Monograph
    1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
    2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
    Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan
    Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
    Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua
    Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
    Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Avan sheet
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar
    Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar
    Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar
    Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    Guide to the Geology of the Šumava Mountains
    Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000
    Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
    Průvodce geologií Šumavy
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Základní geologická mapa 1:25.000, list 22-331, Hartmanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
Author of Article
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Altlasten Habartice und Jindřichov - Beispiel einer hochst ungunstigen geologischen Lokalisierung der Altlasten
    Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
    Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Chemické složení meče od Chvalšovic
    A controversial metamorphic record at the Moldanubicum/Bohemicum contact : a possible example of the relaxation of isotherms after rapid tectonic movement
    A Czech-Bavarian Geopark at the Northwestern Part of the Bohemian Massif
    Czech-Bavarian Geopark in NW Bohemia
    Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
    Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Garnet of leucogranite in micaschists of "Královský hvozd", (Bohemian Forest), SW Bohemia
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Geological history of the Královský Hvozd Unit (KHU), at the northernmost margin of Šumava Mts. - recent knowledge
    Geological relations in the NW part of the Královský hvozd (Kuenisches Gebirge_/Kingswood/, Bohemian Massif
    Geological research of Bohemian Forest
    Geologická stavba okolí Kašperských hor
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
    Geschichte und Bestand der geologischen Sammlung Johann Wolfgang von Goethe im Stift Tepl in Westboehmen
    Goethe jako geolog v Čechách
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
    Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov
    Landschaft und Geologie zwischen Marktredwitz und Sokolov
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Mineral chemistry of Kamtal Skarn (Eastern Azarbaijan, NW Iran)
    Mineralogical composition of Kamtal intrusion (Eastern Azarbaijan, NW Iran)
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    New results on mineral zones and assemblages in the Czech part of the Královský Hvozd Unit (Künisches Gebirge)
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/German State Border
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/Germany State Border)
    Polymetamorphic evolution of the Královský hvozd unit (KHU)
    Projekt česko-bavorského geoparku
    Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě
    Skalka - Zlatý potok
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Zur Geologie des Nationalparks Boehmerwald - Národní park Šumava