Record details

Name
    Bacsó, Zoltán
Author of Article
    Manifestation of endogenous mineralization in the Vihorlat Mts. area
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu