Record details

Name
    Balatka, Břetislav, 1931-
Author of Article
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
    Geomorfologické členění pražského území
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    Kvartérní terasy řeky Berounky
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Řeky - tepny Země
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině