Record details

Name
    Barnet, Ivan, 1955-
Author of Article
    1992 Radon project - overview of activities
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Druhé kolokvium Ars geochimica
    Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    Konference radonový program ČR
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils
    První kolokvium Ars geochimica
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radiometric methods
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Radon na tektonických poruchách
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radon risk mapping of the Czech Republic - results
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Stream sediment survey of the Bohemian massif
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice