Record details

Name
    Batík, Petr, 1938-
Author of Article
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin auf Blatt 9 Ratz
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1993 über die Revision geologischer Aufnahmen und Kartierungsbohrungen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologischen Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 8 Geras
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
    Les depots crétacés dans le secteur du Jebel Trozza
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Geologická interpretace kosmických snímků z oblasti dyjské klenby
    Geologická interpretace leteckých snímků ze západního ojraje třebíčského masívu
    Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Krátery v Doupovských horách?
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    La limite Oligocene-Miocene en Tunisie Centrale
    Mapování české části dyjské klenby
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Les Vertébrés du Lutétien, du Miocene et du Pliocene de Tunisie Centrale
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu