Record details

Name
    Bedáň, Miroslav
Author of Article
    Cetechovické mramory
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Medlovické porcelanity
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři