Record details

Name
    Bella, P.
Author of Monograph
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2
Author of Article
    Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
    The antiquity of the famous Belianska Cave (Slovakia)
    Ascending speleogenesis in the Czech Republic and Slovakia
    Ascending speleogenesis of some Slovak and Czech caves
    Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
    Geneza i wiek Jaskini Bielskiej
    Magnetostratigraphy of cave sediments in central Europe: experience and thresholds
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetizmus travertínov pri Bešeňovej, Liptovských Sliačoch a Ludrovej (Liptovská kotlina) - predbežné výsledky
    Predpoklady a indície vývoja hypogénnych jaskýň na Slovensku
    Review of Paleomagnetic Data from Caves in Slovakia and Slovenia
    Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic
    Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu
    Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings
Editor of Monograph
    Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
Other author
Monograph
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku