Record details

Name
    Beneš, Martin
Author of Article
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Sedmihradské acháty
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Titanit z Chvaletic
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí