Record details

Name
    Beneš, V.
Author of Article
    Cenozoic history of the Moravian Karst (nothern segment):cave sediments and karst morphology
    Geophysical Characteristic of Epikarst: Case Studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy Region
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu
    Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
    Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána