Record details

Name
    Bernard, Jan Hus, 1928-
Author of Article
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Endogenous mineralization in the Bohemian massif in relation to global-tectonis concepts: confrontation of geophysics and metallogeny
    Geotectonic environment of the late variscan mineralization of the Bohemian massif
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    K šedesátinám RNDr. Františky Mrni, DrSc.
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Mineralogický výzkum
    Mineralogie
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nejbohatší typové lokality světa
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Project Metallogeny of the Bohemian Massif 1986-1990
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Výzkum metalogeneze
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.