Record details

Name
    Bezvodová, Bohumila
Author of Article
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    Bericht 1989 über mineralogische und isotopengeochemische Untersuchungen im Gebiet des Rex-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Bericht 1991/92 über fazielle, geochemische und paläopedologische Untersuchungen auf Blatt 102 Aflenz
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Fereto soils at the southeastern margin of Bohemian massif - a mineralogical and geochemical characterization and its application in stratigraphy
    Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Mineralogical and geochemical characterics of Ferreto soils and their application in stratigraphy
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    The role of morphostructures in prospection and exploitation of oil and gas deposits in the foredeep and flyshzone of the west Carpathians
    Secondary iron in red weathered rocks and sediments of the Bohemian Massif
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    The soils of eastern Hoachschwab Plateau, Northern Calcareous Alps, Austria
    Terrae calcis on limestones in Totes Gebirge (Alps, Austria)
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    Zvětraliny bazických a ultrabazických hornin letovického krystalilika