Record details

Name
    Bičáková, Olga
Author of Article
    Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste mixtures
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)