Record details

Name
    Bláha, P.
Author of Article
    Analysis of geodetic surveying on the margin of subsidence depression
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Co můžeme najít v zapažených průzkumných vrtech?
    Czech environmental and engineering geophysics
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Failure zones in rock massif and their physical manifestations
    Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geoelektrický monitoring?
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geophysical monitoring as an information source of rock massif behaviour
    Gravimetric investigation of slope deformations
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Observation of heights on the margin of subsidence depression
    Physical changes in slope deformation massif
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
    Seismic measurement on Pontevedra dam
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
    Significance of Geophysical Monitoring in Geotechnical Practice
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním