Record details

Name
    Bláha, Vladimír
Author of Monograph
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Author of Article
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
    Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls
    Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability
    Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Peat bog water chemistry
    Peat bog water chemistry
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
    Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech