Record details

Name
    Blížkovský, Milan
Author of Article
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Geophysical pattern of the Bohemian Massif
    Gravitational Field of Central Europe
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia