Record details

Name
    Blahůt, Jan
Author of Article
    The Importance of the Lessons Learnt from Past Disasters for Risk Assessment
    Landslide risk analysis and its application in regional planning: an example from the highlands of the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    A MATLAB code for counting the moiré interference fringes recorded by the optical-mechanical crack gauge TM-71
    Methods for Debris Flow Hazard and Risk Assessment
    Methods for the Characterization of the Vulnerability of Elements at Risk
    Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
    The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Physically based dynamic run-out modelling for quantitative debris flow risk assessment: a case study in Tresenda, northern Italy
    Quantitative rockfall hazard and risk analysis in selected municipalities of the České Švýcarsko National Park, northwestern Czechia
    Skalní laviny v kyrgyzském Tchien-šanu
    The Use of Geo-information and Modern Visualization Tools for Risk Communication
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště