Record details

Name
    Blecha, Vratislav
Author of Monograph
    Březno - tunel
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
    Dálnice D8, OB 202
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
    Geomagnetické pole
    Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Gravimetrický průzkum přístupové chodby mezi nádržemi H106A, H106B, H107B, H107B na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
    Gravimetrie
    Gravitační pole
    Havlíčkův Brod - Beckovského ulice, vyhledávání míst porušené kanalizace
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi
    Magnetometrie
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
    Mikrogravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze
    Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Nábřeží Edwarda Beneše - oprava pobřežní zdi a silniční rampy
    Praha 6 - Lounská
    Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
    Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
    Prosek - Residence. Závěrečná zpráva o geofyzikálním měření
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Třebušice - přeložka silnice. Geofyzikální měření.
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
    Úvod do Fyziky Země
    Úvod do geofyziky
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Author of Article
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
    Beijing Geological Instrument Factory
    Corrections for time variations of gravity in microgravity surveys
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia : their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Early tectonics in the Afar triangle: contribution based on the gravity data from southwestern Arabia
    Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geologie na první univerzitě v USA
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Gravity and magnetic survey of a hidden gabbrodiorite body within the Karlovy Vary granite pluton
    Gravity effects of deformation zones induced by tunneling in soft and stiff clays
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
    Imprint of southern Red Sea major tectonic zone in a new Bouguer anomaly map of southern Yemen margin
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Microgravity detection of the chambers caused by battery breast coal mining
    Microgravity prospecting for voids in an abandoned coal-working field
    Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic) : tracing the mantle component in Late Variscan Intrusions.
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Petrophysical and geochemical characteristics of late Variscan granites in the Karlovy Vary Massif (Czech Republic) - implications for gravity and magnetic interpretation at shallow depths
    Physical properties of granites from the Variscan Karlovy Vary (Carlsbad) massif (Czech Republic)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově