Record details

Name
    Bochníček, Josef
Author of Article
    The 11-year solar cycle affects the intensity and annularity of the Arctic Oscillation
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Areas of minimum intensity of soft X-Rays as sources of solar wind high-speed streams
    Association between extraterrestrial phenomena and weather changes in the Northern Hemisphere in winter
    Circulation changes in the winter lower atmosphere and long-lasting solar/geomagnetic activity
    Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases
    Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases. Extended abstract
    Combined solar and QBO effects on the modes of low-frequency atmospheric variability in the Northern Hemisphere
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the Northern hemisphere weather changes
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the northern hemisphere weather changes
    Computer derived and handscaled K-indices from the Budkov geomagnetic observatory
    Connections between the distribution of prevailing winds in the winter Northern Hemisphere, solar/geomagnetic activity and the QBO phase
    A contribution to the measurement of frequency dependence of electrical conductivity of rocks
    Correlations between solar or geomagnetic activity and weather changes in winter
    The coupling between solar and geomagnetic activity and weather changes in winter
    Distribution and magnitude of deviations from long-term winter (January-February) temperature in the northern hemisphere in the years 1951-1990 at different levels of geomagnetic, or solar activity and QBO phases
    The effect of geomagnetic and solar activity on the distribution of controlling pressure formations in the Northern Hemisphere in winter
    Fyzikální oprávněnost výzkumu "Slunce-počasí"
    Geoefektívnosť vybraných slnečných energetických eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete
    Geoeffectiveness of XRA events associated with RSP II and/or RSP IV estimated using the artificial neural network
    Geomagnetic activity as a possible cause of changes in the middle atmosphere and troposphere; observations made in Prague in the years 1932-1987
    Geomagnetic response to solar and interplanetary disturbances
    Geomagnetically induced pipe-to-soil voltages in the Czech oil pipelines during October-November 2003
    Geophysical observations and prediction of geophysical fields for users
    Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima
    Ionospheric disturbances under low solar activity conditions
    Ionospheric oscillations caused by geomagnetic Pi2 pulsations and their observations by multipoint continuous Doppler sounding; first results
    Magnetické pole Země a kosmické počasí
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    A neural network Dst index model driven by input time histories of the solar wind-magnetosphere interaction
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    On the solar energetic events, neural networks and forecasts of geomagnetic activity
    Possible geomagnetic activity effects on weather
    Predictions of SEP events by means of a linear filter and layer-recurrent neural network
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu
    Relation between Northern Hemisphere winter temperatures and geomagnetic or solar activity at different QBO phases
    Relation between winter climate changes and geomagnetic or solar activity at different QBO phases
    RWC Prague Report
    Short-term comparison of digital and analogue data recorded at the Budkov observatory
    Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Solar activity affects the occurrence of synoptic types over Europe
    Solar cycle effects on modes of low-frequency circulation variability
    Solar energetic events in the years 1996-2004. The analysis of their geoeffectiveness
    Solar energetic particle flux enhancement as a predictor of geomagnetic activity in a neural network-based model
    Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
    Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Strong geomagnetic activity forecast by neural networks under dominant southern orientation of the interplanetary magnetic field
    Temperature-pressure deviations and prevailing winds in the N. H. winter troposphere in years of high and low geomagnetic activity
    Time scheduling of magnetic surveys in mid-latitudes with respect to forecasting geomagnetic activity
    Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
    Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
    Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
    The winter NAO pattern changes in association with solar and geomagnetic activity
    The YOHKOH soft X-ray images and geomagnetic activity in 1995
    YOHKOH soft X-ray images and geomagnetic activity in the solar minimum years
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy