Record details

Name
    Boháč, Jan
Author of Article
    Back-Analysis of Weathering Destructuration of a Lumpy Clay Fill
    Capability of constitutive models to simulate soils with different OCR using a single set of parameters
    Change in hydraulic conductivity by adding lime in compacting clay liners
    Class A predictions of a NATM tunnel in stiff clays
    Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Effect of lime treatment on pore size and permeability
    Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
    Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
    Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu
    Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Maturation of loess treated with variable lime admixture: Pore space textural evolution and related phase changes
    Mechanisms controlling the behaviour of double-porosity clay fills; in situ abd centrifuge study
    Microstructures and physical properties of -backfill- clays: comparison of residual and sedimentary montmorillonite clays
    Modelling of cementation bonds in clay ? laboratory and numerical model
    Modelling of grain crushing and debonding
    A motorway over clayey fills of open cast coal mines
    Numerical modelling of lumpy clay landfill
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Small-strain behaviour of cemented soils
    Suction and Collapse of Lumpy Spoilheaps in Northwestern Bohemia
    Tertiary montmorillonitic clays from the Cheb basin (Czech Republic): alternative backfill material in the nuclear waste disposal
    Vliv kapilárního sání a jeho sezónních změn na stabilitu násypů
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu