Record details

Name
    Borůvka, L.
Author of Article
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Investigation of polluted alluvial soils by magnetic susceptibility methods: a case study of the Litavka River
    Magnetic properties of alluvial soils contaminated with lead, zinc and cadmium