Record details

Name
    Bosák, Pavel, 1951-
Author of Article
    2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova
    Carbonated alkaline and ultramafic alkaline lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins
    Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu (sv. Bulharsko)
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedza v Klentně (Polsko)
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Minutes of Regular sessions of the Bureau of the International Union of Speleology held in La Chaux-de-Fonds, Switzerland
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Neogene to Pleistocene Continental Deposits in Northern Fazzan and the Central Sirt Basin. Vol. 5
    New trends in speleology
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Osady czwartorzedowe jaskini
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Periody a fáze krasovění v českém krasu
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Pseudokrasový fenomén: esej o mé nejistotě
    Radim Kettner a kras
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 1
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 2
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum krasových sedimentů
    Zkrasovění mlčechvostského slepence